Som skrevet i en tidligere post, så skal vi denne gangen levere en Animatic av Storyboardet vi lagde for et par uker siden. Jeg fikk i oppgave å finne masse spesialeffektlyder til animatic-en, mens Ole Kristian satt sammen alt i Adobe After Effects. Miliam og Tim begynte smått og planlegge hvordan previz-en skulle se ut.
Her er det ferdige resultatet:
5/30/2012 10:30:45 pm

good post

Reply
9/3/2012 11:23:20 am

is before long

ReplyLeave a Reply.