Som skrevet i en tidligere post, så skal vi denne gangen levere en Animatic av Storyboardet vi lagde for et par uker siden. Jeg fikk i oppgave å finne masse spesialeffektlyder til animatic-en, mens Ole Kristian satt sammen alt i Adobe After Effects. Miliam og Tim begynte smått og planlegge hvordan previz-en skulle se ut.
Her er det ferdige resultatet:
 


05/31/2012 05:30

good post

Reply
09/03/2012 18:23

is before long

ReplyLeave a Reply.