Som jeg skrev tidligere, så har vi problemer med veldig lange rendertider. Etter å ha diskutert litt ble vi enige om å senke noen settings. Kvaliteten blir langtifra dårlig, men bare ikke så bra som den var.

Vi har satt ned image sampler min. rate til 0 (tidligere 1).
Irradiance map står nå på low, ikke medium.
Og til slutt, light cache subdivs er blitt satt ned til 500 (tidligere 1000).

Ved hjelp av disse små grepene har vi kuttet rendertiden med 2/3, altså så går det 200% raskere å rendre nå.
Nå har sjansen vår for å bli ferdige i tide økt betraktelig!Leave a Reply.