Det vi holder på med denne uken er karaktermodellering. Vi har fått hver vår karakter som vi skal modellere, teksturere, rigge, og skinne.

Ole Kristian modellerer den lave og tjukke gruvearbeideren, mens jeg har den høye og tynne.
Christoffer tar seg av bakgrunnsfolkene som skal løpe rundt omkring, inn og ut av tog.
Øyvind jobber med hovedkarakteren, Dave.
9/27/2012 01:06:48 am

you may be great through that article

ReplyLeave a Reply.