Dagens oppgave går ut på å finne key storytelling poses i bildet nedenfor.
De som er ringet rundt med rødt er de jeg mener er key poses, og det er de som definerer hva som skjer i handlingen.
De som er ringet rundt med blått derimot er frames jeg mener burde fjernes eller tegnet annerledes.
Ta den øverst til venstre f.eks: det ser ikke ut som den skulle vært der i det hele tatt. Den viser helt klart at øksa er på vei fremover, men på neste frame er øksa enda lenger bak, noe som blir feil.
På den nederst til venstre ser på man ikke helt hva som foregår. Øksa dekker halve ansiktet og man ser ikke hva karakteren gjør i det hele tatt.
På de to siste blå ringene er armene til karakteren knekt helt feil vei, og det er så og si umulig å holde et objekt på den måten. Det ser litt ut som han har tenkt til å hogge øksa i bakken enda en gang, men måten armene er bøyd på gjør dette umulig.
8/8/2012 05:05:59 am

Nice post dude

Reply
9/25/2012 07:09:15 am

you could be great in an publish

ReplyLeave a Reply.